Na XX sesji Rady Miejskiej w Słubicach, która odbyła się 29 grudnia 2011 roku odebrano Stowarzyszeniu Handlowców Targowisk Miejskich w Słubicach Odra przyznane wcześniej ulgi i zwolnienia. Poniższy adres internetowy pozwala obejrzeć zapis video przebiegu obrad Rady Miejskiej zrealizowany przez słubicką telewizję hts. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem.

Zapis z przebiegu obrad XX sesji Rady Miejskiej