Stowarzyszenie „Odra” powstało jesienią 2007 roku. Od czasu pożaru bazaru celem stowarzyszenia jest odbudowa spalonego targowiska w Słubicach na ulicy Sportowej. 10 stycznia 2008 roku w dniu rocznicy pożaru stowarzyszenie Odra podpisało porozumienia z gminą Słubice. Na mocy tego porozumienia targowisko jest odbudowywane pod kierownictwem stowarzyszenia „Odra”.

Wszystkich zainteresowanych chcących aktywnie przyczynić się do odbudowy bazaru  proponujemy wypełnienie niżej zamieszczonej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia Handlowców Targowisk Miejskich w Słubicach.  Członek stowarzyszenia deklaruje miesięczną wpłatę składki w kwocie 15 zł. Otrzymane fundusze przeznaczamy na odbudowę zniszczonego bazaru. Wszystkich aktywnych zapraszamy do przystąpienia do naszego stowarzyszenia!

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami i dostarczyć do siedziby organizacji przy ulicy Sportowa 1A w Słubicach lub też do biura na terenie bazaru zastępczego. Telefon oraz informacje jak się z nami skontaktować znajdziecie Państwo w dziale kontakt.

Logo stowarzyszenia:

 

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Handlowców Targowisk Miejskich „Odra"