Przygraniczne położenie miasta Słubice (Frankfurt Oder), na europejskim szlaku handlowym i aktywność mieszkańców inspirowanych częstymi odwiedzinami gości z różnych części Niemiec, przyczyniło się do otwarcia w 1991 r. przygranicznego bazaru. Na powierzchni 16000m2 zgromadzono 1200 stanowisk, w których   prowadzono działalność handlową, usługową i gastronomiczną.

Archiwalne zdjęcia ze Starego Bazaru Miejskiego w Słubicach:

W dniu 10 stycznia 2007 R. w pożarze, spłonęły miejsca pracy kilku tysięcy ludzi, dla wielu jedyne źródło utrzymania.