Dni otwarcia Bazaru

Zapraszamy do odwiedzenia naszego bazaru
we wszystkie dni w ciągu roku!
Wyjątek stanowią poniższe święta:

  • Nowy Rok - 1 stycznia,
  • Święta Wielkanocne (niedziela, poniedziałek),
  • Święta Bożego Narodzenia (25, 26 grudnia).

W POZOSTAŁE DNI OD 8:00 do 18:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z najnowszym materiałem informacyjnym dotyczącym Bazru Miejskiego w Słubicach.

 

 

Aby przybliżyć Państwu działalność Stowarzyszenia Handlowców Targowisk Miejskich w Słubicach "Odra" przedstawiamy poniżej aktualny wyciąg ze statutu zawierający określenie celu i środków działalności:


 

Statut Stowarzyszenia Handlowców Targowisk

Miejskich w Słubicach „ODRA"

TEKST JEDNOLITY

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Handlowców Targowisk Miejskich w Słubicach „ODRA", zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§2

Terenem   działania   Stowarzyszenia   jest   obszar   Rzeczypospolitej Polskiej,  a  także  innych krajów członkowskich Unii  Europejskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Słubice.

§3

1.   Stowarzyszenie     może     współpracować     z     krajowymi       i zagranicznymi  organizacjami  o podobnych celach oraz zasadach  i kierunkach działania, w tym szczególnie   z jednostkami   samorządu terytorialnego,   ich   związkami   oraz jednostkami im podległymi.

2.    Stowarzyszenie   może   przystępować   do   krajowych   i zagranicznych   związków,  stowarzyszeń,   zgodnie   z   umowami międzynarodowymi,   których   Rzeczpospolita    Polska   jest sygnatariuszem.

3.   Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony, działa w  ramach porządku prawnego określonego   przez   Konstytucję Rzeczpospolitej  Polskiej,   na   podstawie     ustawy     z     dnia   7 kwietnia 1989 r.   Prawo o stowarzyszeniach   (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

4.  Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci według wzoru ustalonego przez Zarząd.

 


 

 

Kompletny plik ze statutem Stowarzyszenia Handlowców Targowisk Miejskich w Słubicach "Odra" można pobrać klikając na poniższy odnośnik:

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Handlowców Targowisk Miejskich "Odra"

 

 

Po pamiętnym pożarze w styczniu 2007 roku

Aktywność społeczeństwa i władz miasta, w ciągu niespełna trzech miesięcy, przyczyniła się do powstania tymczasowego bazaru.

Tymczasowy Bazar zastępczy w trakcie budowy:

Od 31 marca 2007 r. funkcjonuje bazar, na którym 450 podmiotów gospodarczych oferuje szeroki asortyment tanich, dobrej jakości artykułów spożywczych (sery, wędliny, słodycze), przemysłowych(odzież, obuwie, art. dekoracji wnętrz, art. motoryzacyjne)   wyrobów tytoniowych i alkoholowych.

Usługi gastronomiczne, fryzjerskie i kosmetyczne zachęcają swoich klientów fachową obsługą i niską ceną.

Zapraszamy serdecznie na zakupy przez cały rok każdego dnia tygodnia.

Najnowsze inforamcje o Naszym Bazarze z 2016 roku


 

Informacja o Słubickim Bazarze w Niemieckiej telewizji:

 


Wywiad w rosyjskiej telewizji na temat handlu przygranicznego w słubicach - czerwiec 2009 r.:

 


 

 

Przygraniczne położenie miasta Słubice (Frankfurt Oder), na europejskim szlaku handlowym i aktywność mieszkańców inspirowanych częstymi odwiedzinami gości z różnych części Niemiec, przyczyniło się do otwarcia w 1991 r. przygranicznego bazaru. Na powierzchni 16000m2 zgromadzono 1200 stanowisk, w których   prowadzono działalność handlową, usługową i gastronomiczną.

Archiwalne zdjęcia ze Starego Bazaru Miejskiego w Słubicach:

W dniu 10 stycznia 2007 R. w pożarze, spłonęły miejsca pracy kilku tysięcy ludzi, dla wielu jedyne źródło utrzymania.

Nowe Targowisko

Początek strony