ZARZĄD STOWARZYSZENIA HANDLOWCÓW TARGOWISK MIEJSKICH W SŁUBICACH ,,ODRA”

ma zaszczyt zaprosić na Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 23.07.2013r. o godz. 14. 30 w MAŁEJ AULI COLLEGIUM POLONICUM w SŁUBICACH.

Szczgółowy porządek obrad zamieszczamy poniżej:

 

Pobierz Komunikat w formacie pdf - kliknij tu aby pobrać!

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA "ODRA" 

 

UWAGA:

1. W przypadku nie uzyskania quorum w pierwszym terminie, ogłaszamy drugi termin 15 min. po pierwszym.

2. Z projektami uchwał i Protokołem Zgromadzenia z dnia 17 lipca 2012r. można zapoznać się w biurze Stowarzyszenia „ODRA” oraz na tablicy ogłoszeń przy biurze targowiska.

3. Przypominamy, iż zgodnie ze Statutem w Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Stowarzyszenia osobiście oraz absencja w dwóch kolejnych Zgromadzeniach może skutkować wykluczeniem ze Stowarzyszenia.

4. Przypominamy o obowiązku płacenia składek członkowskich na bieżąco.