Szanowni Inwestorzy!

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 09.05.2011r.  Zarząd Stowarzyszenia „ODRA” zakończył konkurs ofert na dokończenie inwestycji „Budowa Bazaru Miejskiego w Słubicach przy ul. Sportowej 1 A”. W wyniku konkursu wybrano firmę PPHU WIMAR Wiesław Polechoński z siedzibą w Słubicach ul. 1-go Maja 6.

Aktualnie przygotowywana jest treść umowy o roboty budowlane, która zostanie zawarta z firmą  WIMAR.

Ponadto informujemy, że zakończona została inwentaryzacja budowy oraz spis materiałów niezabudowanych. Inwentaryzacja oraz spis materiałów zostały sprawdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i są dostępne na tablicy ogłoszeń w postaci tablic poglądowych, które stanowią graficzną część inwentaryzacji pokazujące w sposób obrazowy  zaawansowanie robót na budowie.

W najbliższych dniach na tablicy ogłoszeń przedstawimy Państwu rozliczenie dotyczące wszystkich dotychczasowych kosztów związanych z odbudową bazaru.


Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia „ODRA”