Zarząd Stowarzyszenia „ODRA“ pragnie poinformować Szanownych Inwestorów o przebiegu inwestycji o nazwie „Odbudowa Bazaru Miejskiego“.
Zgodnie z podpisaną 20.04.2008r. „Umową o Roboty Budowlane“ Firma FCM Tomex rozpoczęła w maju 2008r. inwestycję pracami przygotowawczymi i porządkowymi, które to ze względu na zmianę zagospodarowania terenu trwały do momentu uzyskania „Pozwolenia na budowę“ tj. do 30.09.2008r.
Dnia 10.07.2008r. delegacja Zarządu Stowarzyszenia  dokonała kontroli zaawansowania prac w siedzibie Generalnego Wykonawcy  w Obornikach Wlkp. gdzie od maja 2008r. prowadzone są prace związane z przygotowaniem elementów konstrukcji pawilonów z płyty warstwowej oraz konstrukcji zadaszenia przyszłego bazaru, które na dzień 27.01.09.r. wykonane są w 80 procentach  (patrz foto galeria ).
Do 30 grudnia 2008r. prace ziemne zostały wykonane w 70%, a w styczniu 2009r. na wniosek Inspektorów Nadzoru  ze względu na stan pogody (-12°C, -18°C) zdecydowano o przerwaniu robót ziemnych. Obecnie prowadzone są prace recyklingowe gruzu  tzn. rozdrabnianie pozostałości po starej nawierzchni bazaru. Posłuży ona do utwardzenia powierzchni bazaru pod płytą betonową, którą to GW wykona niezwłocznie po ustąpieniu niekorzystnych warunków pogodowych.
W dniu 27.01.2009r. Generalny Wykonawca wznowił prace przy uzbrojeniu terenu i będą one prowadzone w miarę jak pozwolą warunki pogodowe. Zgromadzone materiały budowlane oraz stan zaawansowania robót na placu budowy i w siedzibie GW. Pozwalają stwierdzić, że ogólne zaawansowanie wynosi ok.60-70 procent całej inwestycji.
Zarząd Stowarzyszenia proponuje do sprzedaży pawilony, których pierwotni inwestorzy wycofali się z tego przedsięwzięcia.
Zarząd Stowarzyszenia pragnie przekazać również do wiadomości Inwestorów, iż    22 stycznia 2009r. w siedzibie Lukoil w Warszawie po 9-cio miesięcznych negocjacjach zostało podpisane Trójstronne Porozumienie między:
  • Stowarzyszeniem „ODRA“,
  • F-mą Lukoil Polska S.A.,
  • FCM Tomex,
na podstawie  którego problemowy  zbiornik gazu LPG znajdujący się na sąsiadującej z bazarem stacji paliw  Lukoil zostanie przemieszczony w miejsce spełniające warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r.

W porozumieniu zawarte zostały uzgodnienia dotyczące późniejszego układu komunikacyjnego, rozmieszczenia miejsc parkingowych oraz komunikacji pieszej pomiędzy bazarem a stacją paliw (trzy zejścia schodami od strony stacji paliw).


Z poważaniem.
Zarząd Stowarzyszenia „ODRA“