Szanowni Inwestorzy!

Stowarzyszenie Handlowców Targowisk Miejskich w Słubicach „ODRA” realizując obowiązki Inwestora Zastępczego w dniu 10.07.2008r. dokonało kontroli zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy zawartej z FCM Tomex .

Komisja w składzie:

- Jarzy Kirej - Prezes

- Honorata Rommel- skarbik

- Grzegorz Szram - członek zarządu

Sprawdziła osobiście stan zaawansowania robót przygotowawczych i montażowych w siedzibie firmy FCM Tomex. W czterech halach montażowych FCM Tomex komisja sprawdziła realizację naszego zamówienia, które zgodnie z umową wykonują brygady spawaczy i ślusarzy. Prace przebiegają sprawnie, bez przestojów i zakłóceń. Podłogi pawilonów oraz ramy frontów są spawane, następnie transportowane do cynkowania i wracają na plac magazynowy, gdzie są składowane i oczekują na transport do Słubic. Również płyty warstwowe (ścianki i fronty) naszych pawilonów są przygotowywane , zabezpieczone i składowane na placach magazynowych, gdzie oczekują na transport do Słubic.

Komisja oceniła prace przygotowawcze (warsztatowe, ślusarskie i spawalnicze) jako fachowe i wysoko zaawansowane.

Komisja sprawdziła również prawidłowość wystawianych faktur oraz rozliczeń finansowych pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Na dzień 10.07.2008r. rozliczenie finansowe z wykonawcą przedstawiają się następująco:

I rata – 2.100.000,- zł (tj. 20% z 10.500.000,- zł – po aneksie)- zapłacone 2.005.138,82 zł . W tym punkcie inwestorzy jeszcze nie wywiązali się z zawartej umowy i aneksu do umowy.

Szanowni Państwo! Przebieg kontroli w FCM Tomex dokumentowaliśmy również zdjęciami które przedstawiamy Państwu na tablicy ogłoszeń.

Ponadto pragniemy Państwa poinformować, że obecnie jako Inwestor Zastępczy pracujemy bardzo intensywnie nad zakończeniem prac projektowych i prac związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień ze Strażą Pożarną, Sanepidem, PIH-em, i PIP-em, a także uzgodnień dotyczących rozwiązania problemu lokalizacji zbiornika gazu LPG.

Reasumując – wszystkie prace i procedury przebiegają zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami. Do tej pory najpoważniejszą przeszkodą, którą już rozwiązaliśmy była zmiana kształtu i projektu bazaru oraz związana z tym zmiana projektów branżowych, które stanowią podstawę do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia „ ODRA”