Dni otwarcia Bazaru

Zapraszamy do odwiedzenia naszego bazaru
we wszystkie dni w ciągu roku!
Wyjątek stanowią poniższe święta:

  • Nowy Rok - 1 stycznia,
  • Święta Wielkanocne (niedziela, poniedziałek),
  • Święta Bożego Narodzenia (25, 26 grudnia).

W POZOSTAŁE DNI OD 8:00 do 18:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Na XX sesji Rady Miejskiej w Słubicach, która odbyła się 29 grudnia 2011 roku odebrano Stowarzyszeniu Handlowców Targowisk Miejskich w Słubicach Odra przyznane wcześniej ulgi i zwolnienia. Poniższy adres internetowy pozwala obejrzeć zapis video przebiegu obrad Rady Miejskiej zrealizowany przez słubicką telewizję hts. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem.

Zapis z przebiegu obrad XX sesji Rady Miejskiej

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 28.09.2011r. tj. w środę od godz. 15:00 do 19:00 rozpoczniemy procedurę przekazywania pawilonów dla inwestorów na nowym targowisku.
Zgodnie z Uchwałą Nr 19/2009 Zarządu Stowarzyszenia „ODRA” z dnia 18.03.2009r. w sprawie trybu i zasad przekazywania wybudowanych pawilonów dla inwestorów, podstawą do przekazania pawilonu i otrzymania kluczy jest uregulowanie przez inwestora wszelkich zobowiązań finansowych wynikających z zawartej umowy z inwestorem zastępczym, w tym również zaległości i odsetek od wpłat dokonanych po terminie płatności.

Pobierz komunikat w formacie pdf - kliknij tu aby pobrać

Zarząd Stowarzyszenia „ODRA” zawiadamia, że dnia 15.04.2011r. (piątek) o godz.16.00  odbędzie się spotkanie informacyjne z Członkami-Inwestorami Stowarzyszenia w Słubickim Urzędzie Miejskim – (sala konferencyjna, I-sze piętro).

Tematem spotkania będzie zapoznanie Członków-Inwestorów z ofertami firm budowlanych dotyczącymi dokończenia inwestycji „Budowa Bazaru w Słubicach przy ul. Sportowej 1A”


Zarząd Stowarzyszenia „ODRA”

Zarząd Stowarzyszenia Handlowców Targowisk Miejskich w Słubicach "Odra" ma zaszczyt zaprosić na Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 19.07.2011 r. o godz. 1200 w Auli Collegium Polonicum w Słubicach.

W załączonym poniżej pliku przedstawiono komunikat zarządu wraz z porządkiem obrad zgromadzenia.

Pobierz Komunikat w formacie pdf - kliknij tu aby pobrać!

Wejście na Zgromadzenie wyłącznie dla członków stowarzyszenia opłacających składki członkowskie na bieżąco.

W związku z licznymi prośbami firm budowlanych przystępujących do ogłoszonego konkursu ofert dotyczącego dokończenia inwestycji „Budowa bazaru miejskiego w Słubicach przy ul. Sportowej 1 A” przedłużamy termin składania ofert do dnia 04.04.2011r. do godz. 15.00.

Zarząd Stowarzyszenia „ODRA”

Szanowni Inwestorzy!

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 09.05.2011r.  Zarząd Stowarzyszenia „ODRA” zakończył konkurs ofert na dokończenie inwestycji „Budowa Bazaru Miejskiego w Słubicach przy ul. Sportowej 1 A”. W wyniku konkursu wybrano firmę PPHU WIMAR Wiesław Polechoński z siedzibą w Słubicach ul. 1-go Maja 6.

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Handlowców Targowisk Miejskich w Słubicach „ODRA” z siedzibą w Słubicach w imieniu którego zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS, działa Zarząd w osobach:

Paweł Sławiak – Prezes Zarządu
Grzegorz Szram -  Wiceprezes     
Honorata Rommel – Skarbnik   

zwracamy się  z prośbą o przedstawienie pisemnej oferty przedmiotem której będzie dokończenie inwestycji „Budowa Bazaru Miejskiego w Słubicach przy ul. Sportowej 1A” zgodnie z dokumentacją budowlaną oraz projektową, którą udostępni zamawiający.

Nowe Targowisko

Początek strony