Dni otwarcia Bazaru

Zapraszamy do odwiedzenia naszego bazaru
we wszystkie dni w ciągu roku!
Wyjątek stanowią poniższe święta:

  • Nowy Rok - 1 stycznia,
  • Święta Wielkanocne (niedziela, poniedziałek),
  • Święta Bożego Narodzenia (25, 26 grudnia).

W POZOSTAŁE DNI OD 8:00 do 18:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Poniżej przedstawiamy Państwu załączniki do "Zawezwania do próby ugodowej".

Pierwszy z nich to uchwała  Nr XVI/123/07 Rady Miejskie w Słubicach z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 9 lat i 11 miesięcy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy:

Drugi to porozumienie zawarte w dniu 10 stycznia 2008 roku pomiędzy Gminą Słubice a Stowarzyszeniem Handlowców Targowisk Miejskich "Odra" w Słubicach. Przedmiotem porozumienia jest określenie wzajemnych zobowiązań stron przy budowie targowiska na części działki nr ew. 61/2 o pow. 15750 m kw.:

 

 

Nowe Targowisko

Początek strony