Dni otwarcia Bazaru

Zapraszamy do odwiedzenia naszego bazaru
we wszystkie dni w ciągu roku!
Wyjątek stanowią poniższe święta:

  • Nowy Rok - 1 stycznia,
  • Święta Wielkanocne (niedziela, poniedziałek),
  • Święta Bożego Narodzenia (25, 26 grudnia).

W POZOSTAŁE DNI OD 8:00 do 18:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Dnia 05.03.2009r. Pan Prezes Jerzy Kirej złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Stowarzyszenia „ODRA” oraz członka zarządu (rezygnację przyjęto Uchwałą Zarządu nr 8/2009). Również w dniu 05.03.2009r. Pan Piotr Tkaczyk złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Stowarzyszenia „ODRA” (rezygnację przyjęto Uchwałą Zarządu nr 9/2009).
W związku z powyższym na posiedzeniu Zarządu w dniu 05.03.2009r. z grona Członków Zarządu został powołany (Uchwała Zarządu nr10/2009) do pełnienia funkcji Prezesa Stowarzyszenia „ODRA” Pan Paweł Sławiak, natomiast do pełnienia funkcji Wiceprezesa powołany został (Uchwała Zarządu nr11/2009) Pan Grzegorz Szram.
Skład Zarządu Stowarzyszenia H. T .M. w Słubicach „ODRA” od dnia 05.03.2009r. przedstawia się następująco:

Paweł Sławiak - Prezes
Grzegorz Szram - Wiceprezes
Honorata Rommel - Skarbnik
Piotr Gospodarek - Członek Zarządu
Piotr Tkaczyk - Członek Zarządu
Iwona Walkowiak - Członek Zarządu

Z poważaniem.
Zarząd Stowarzyszenia „ODRA”

Nowe Targowisko

Początek strony