Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z zapytaniem ofertowym ws. budowy parkingu. Teść zapytania ofertowego zamieszczamy poniżej: