Poniżej przedstawiamy Państwu załączniki do "Zawezwania do próby ugodowej".

Pierwszy z nich to uchwała  Nr XVI/123/07 Rady Miejskie w Słubicach z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 9 lat i 11 miesięcy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy:

Drugi to porozumienie zawarte w dniu 10 stycznia 2008 roku pomiędzy Gminą Słubice a Stowarzyszeniem Handlowców Targowisk Miejskich "Odra" w Słubicach. Przedmiotem porozumienia jest określenie wzajemnych zobowiązań stron przy budowie targowiska na części działki nr ew. 61/2 o pow. 15750 m kw.: